กิจกรรมของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ | ดูกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวการประชุมข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างข่าวรับสมัครงานคำสั่ง/ประกาศหนังสือเวียน/อบรม
7x74

มติการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7 ร่วม) ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 12/10/64

มติการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหล […]

7x74

สรุปมติ และข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 15 กันยายน 2564

สรุปมติ และข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางก […]

7x74

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7 ร่วม) ครั้งที่ 9/2564

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองท […]

7x74

ประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขฯ ครั้งที่ 4/2564

  ประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขฯ ครั้งที่ 4/25 […]

ข่าวการประชุม ทั้งหมด

 

news

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตราการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยฯ

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตราการป้องกันการทุจริตและแ […]

news

การปรับเกลี่ย รับรองข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายการ Basic Payment , Hardship และค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การปรับเกลี่ย รับรองข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดสรรงบกองท […]

news

การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2) ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

Template การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ […]

news

เอกสารซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการพิจารณาจ่ายเงิน พ.ต.ส.

  เอกสารซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการพิจารณาจ่ายเงินเพิ่มส […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

 

EBidding4

New แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดา […]

EBidding4

วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประม […]

EBidding4

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ.สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ.สขร. […]

EBidding4

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (สิ้นสุด 30 กันยายน 2564)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ […]

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ทั้งหมด

 

work2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าห […]

work2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเห […]

work2

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าท […]

work2

ประกาศผลผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพฯ เรื่อง ประกาศผลผลการคัดเลือกข้ […]

ข่าวรับสมัครงาน ทั้งหมด

 

ประกาศ

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการฯ

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนส […]

ประกาศ

โครงสร้างและอัตรากำลัง ตามปฏิบัติจริง กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

โครงสร้างและอัตรากำลัง ตามปฏิบัติจริง กองเศรษฐกิจสุขภาพ […]

ประกาศ

คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนบัตรทองรักษาทุกที่ เรื่องแต่งตั่งคณะอนุกรรมการจัดการระบบข้อมูลภายใต้โครงการบัตรทองรักษาทุกที่

คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนบัตรทองรักษาทุกที่ เรื่องแต่ง […]

ประกาศ

คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนบัตรทองรักษาทุกที่ เรื่อง แก้ไขคณะอนุกรรมการจัดการระบบข้อมูลภายใต้โครงการบัตรทองรักษาทุกที่

คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนบัตรทองรักษาทุกที่ เรื่อง แก้ […]

คำสั่ง/ประกาศ ทั้งหมด

 

แจ้งโอนโควิด

แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ป่วยในที่ไร้สิทธิการรักษา รอบ 1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 สำหรับหน่วยบริการภาครัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3 วันที่ 3 ก.ย. 64

แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค่ารักษาพยาบาล […]

แจ้งโอนโควิด

แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ป่วยในที่ไร้สิทธิการรักษา รอบ 1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 สำหรับหน่วยบริการภาครัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มิ.ย. 64

1. แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบ64 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน C […]

แจ้ง2

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

1. หนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราช […]

แจ้งโอนโควิด

แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ป่วยในที่ไร้สิทธิการรักษา รอบ1ต.ค.63-31มี.ค.64 สำหรับหน่วยบริการภาครัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1.แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่ารักษาพยาบา […]

หนังสือเวียน/อบรม ทั้งหมด

 

จดหมายข่าว | ดูจดหมายข่าวทั้งหมด

ปฏิทินกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

 หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

กระทรวง GDCC

สปสช

ประกันสังคม

กรมจัดหางาน

กรมการปกครอง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติ

กรมบัญชีกลาง

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ