กิจกรรมของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ | ดูกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวการประชุมข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างข่าวรับสมัครงานคำสั่ง/ประกาศหนังสือเวียน/อบรม
7x74

ประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขฯ ครั้งที่ 4/2564

  ประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขฯ ครั้งที่ 4/25 […]

7x74

ประชุมคำของบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบ เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564

  ประชุมคำของบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญห […]

7x74

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7 ร่วม) ครั้งที่ 7/2564

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองท […]

7x74

ประชุมตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  ประชุมตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี […]

7x74

ประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference เรื่อง การส่งผลรายงานการตรวจสุขภาพ แรงงานต่างด้าว บน Web Application http:/hint.moph .go.th

หนังสือเชิญประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference เรื่อง […]

ข่าวการประชุม ทั้งหมด

 

news

การปรับเกลี่ย รับรองข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายการ Basic Payment , Hardship และค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การปรับเกลี่ย รับรองข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดสรรงบกองท […]

news

การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2) ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

Template การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ […]

news

เอกสารซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการพิจารณาจ่ายเงิน พ.ต.ส.

  เอกสารซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการพิจารณาจ่ายเงินเพิ่มส […]

news

การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ   

news

ประกาศรับย้าย รับโอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 ประกาศรับย้าย รับโอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

 

EBidding4

New ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก […]

EBidding4

New ยกเลิกประกาศ ประกวดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแบบจำลองเศรษฐศาสตร์การนำเข้าและส่งออกของเศรษฐกิจสุขภาพในภาพรวม

ยกเลิกประกาศ ประกวดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแบบจำลอ […]

EBidding4

แบบสรุบผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564

แบบสรุบผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.1 […]

EBidding4

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก […]

EBidding4

แบบสรุบผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

แบบสรุบผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.1 […]

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ทั้งหมด

 

work2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าห […]

work2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเห […]

work2

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าท […]

work2

ประกาศผลผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพฯ เรื่อง ประกาศผลผลการคัดเลือกข้ […]

work2

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปรเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร […]

ข่าวรับสมัครงาน ทั้งหมด

 

ประกาศ

โครงสร้างและอัตรากำลัง ตามปฏิบัติจริง กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

โครงสร้างและอัตรากำลัง ตามปฏิบัติจริง กองเศรษฐกิจสุขภาพ […]

ประกาศ

คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนบัตรทองรักษาทุกที่ เรื่องแต่งตั่งคณะอนุกรรมการจัดการระบบข้อมูลภายใต้โครงการบัตรทองรักษาทุกที่

คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนบัตรทองรักษาทุกที่ เรื่องแต่ง […]

ประกาศ

คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนบัตรทองรักษาทุกที่ เรื่อง แก้ไขคณะอนุกรรมการจัดการระบบข้อมูลภายใต้โครงการบัตรทองรักษาทุกที่

คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนบัตรทองรักษาทุกที่ เรื่อง แก้ […]

ประกาศ

คำสั่ง กระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ

คำสั่ง กระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางกา […]

ประกาศ

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งคณะบัตรทอง30 บาทรักษาทุกที่

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งคณะบัตรทอง30 บาทรั […]

คำสั่ง/ประกาศ ทั้งหมด

 

แจ้ง2

แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ป่วยในที่ไร้สิทธิการรักษา รอบ 1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค. 64 สำหรับหน่วยบริการภาครัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มิ.ย. 64

1. แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบ64 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน C […]

แจ้ง2

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

1. หนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราช […]

แจ้ง2

แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ป่วยในที่ไร้สิทธิการรักษา รอบ1ต.ค.63-31มี.ค.64 สำหรับหน่วยบริการภาครัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1.แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่ารักษาพยาบา […]

แจ้ง2

ขั้นตอนและแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ และสื่อสังคมออนไลน์

ขั้นตอนและแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์กองเศรษฐกิ […]

แจ้ง2

ขยายระยะเวลาหนังสือส่งต่อผู้มีสิทธิ และการให้บริการช่วงสถานการณ์ระบาด COVID – 19

ขยายระยะเวลาหนังสือส่งต่อผู้มีสิทธิ และการให้บริการช่วง […]

หนังสือเวียน/อบรม ทั้งหมด

 

จดหมายข่าว | ดูจดหมายข่าวทั้งหมด

ปฏิทินกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

 หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

กระทรวง GDCC

สปสช

ประกันสังคม

กรมจัดหางาน

กรมการปกครอง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติ

กรมบัญชีกลาง

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ